Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Flammeretning af konstruktionsstål

Deltageren kan selvstændigt udføre varmformningsprocesser og udarbejde en flammeretningsprocedure iht. DS/EN 1090, samt lokal varmformning, der anvendes i forbindelse med flammeretning af konstruktionsstål, i overensstemmelse med EN 10025 del 2 til 6 og EN 10149 del 2 og 3.   Deltageren kan tilrettelægge og udføre flammeretning af svejste konstruktioner iht. DS/CEN/TR 10347.   Deltageren kan forholde sig til de arbejdsmiljømæssige sundhedsrisici, som er forbundet med flammeretning og forebygge disse.   Endvidere kan deltageren forebygge de risikomomenter, der kan opstå under forkert håndtering af trykflasker og er bekendt med DS/EN 1089-2, der beskriver farver på de trykflasker, som indgår i processen.
Du lærer at udføre varmeretning og at udarbejde flammeretningsprocedurer iht. DS/EN 1090
Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, som arbejder med eller ønsker at udføre svejsearbejde i kombination med flammeretning. Det anbefales at deltagere tidligere har gennemført uddannelsen 46981 Kvalitetsstyring af svejsearbejde. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
48347
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.