Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Betjening og basis programmering af svejserobot

Deltageren kan med kendskab til forskellige materialetyper og svejseprocesser fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt udføre mindre ændringer og rettelser i disse. Endvidere kan deltageren under vejledning betjene svejserobotudstyr herunder udføre genstartsprocedure ved driftsstop. Endelig kan deltageren udføre simple og almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Deltageren kan fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt betjene svejserobotudstyr.
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Kurset henvender sig til primært til ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Kursus info

Kursusnummer
47225
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.