Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Anvendt svejseteknisk beregning og måling

Deltageren har viden om:- Matematiske emner der er forudsætning for svejsetekniske beregninger - Geometri, med henblik på arbejde med vinkler, trekanter, arealer og figurer. - Trekantberegning med Pythagoras, samt trigonometri for fuldstændig bestemmelse af vinkler og sider i en trekant. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Anvende svejsetekniske formler og løse beregningskrævende opgaver inden for det svejsetekniske område - Anvende ligninger med en ubekendt til beregning i forbindelse med trigonometri samt anvendelse af tekniske formler - Anvende præfikser i forbindelse med anvendelsen store og små tal, enheder og potenser- Anvende procent, promille og ppm, bl.a i forbindelse med beregning af baggasdækning før svejsning i rustfri lukkede systemer. - Anvende brøker og regneherakiet i forbindelse med beregning af bl.a. kulstofækvivalent og varmeinput - Aflæse forskellige diagrammer i forbindelse med egne beregninger, herunder diagrammer for forvarme, forventede svejsedeformationer, schaeffler diagram for rustfrit stål mm. - Foretage vinkelmålinger i forbindelse med svejsning og korrigere for varmepåvirkning - Foretage beregninger for vinkel- og kontrolmåling efter svejsning
På kurset lærer du om matematik, der bruges når du arbejder med beregningskrævende opgaver inden for det svejsetekniske område. Du lærer om geometriske figurer og trigonometri, og kan desuden beregne kulstofækvivalent, varmeinput, fugegeometri, procenter, formler og ligninger, samt udføre forvarmeberegninger med videre. Herudover kan du aflæse og anvende diagrammer. På kurset arbejder du i svejseværkstedet, det er derfor et krav, at du har taget §17 kurset.
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte smede og svejsere, der har brug for at videreudvikle færdigheder i faglig matematik, til brug i arbejdet med beregningskrævende opgaver inden for det svejsetekniske område. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
48746
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.