Digitalt byggeri

I takt med at udviklingen i mange år har bevæget sig mod en digitaliseret fremtid, er der blevet taget en lang række digitale hjælpemidler og værktøjer i brug i byggeriet. Vi tilbyder en række kurser, som sætter dig i stand til at bruge de bedste digitale løsninger i din hverdag.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen

Deltagerne har et sådant kendskab til dokumenthåndtering i projektweb, at deltagerne i konkrete byggesager kan medvirke ved indgåelse af aftaler med bygherren om tilpasning af dokumenter i projektweb. Deltagerne kan i den forbindelse down- og uploade materialer til projektweb, foretage scalering af tegninger samt scanne og udskrive dokumenter og tegninger til information og formidling om byggeprocessen. Deltagerne kan udføre arbejdet under hensyn til sikker og korrekt håndtering af data i elektroniske systemer.
Deltagerne har et sådant kendskab til dokumenthåndtering i projektweb, at deltagerne i konkrete byggesager kan medvirke ved indgåelse af aftaler med bygherren om tilpasning af dokumenter i projektweb.
Bygge-, entreprise- og projektledere samt formænd inden for bygge- og anlægsområdet, der tilhører AMU's målgruppe.

Kursus info

Kursusnummer
45980
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.