Digitalt byggeri

I takt med at udviklingen i mange år har bevæget sig mod en digitaliseret fremtid, er der blevet taget en lang række digitale hjælpemidler og værktøjer i brug i byggeriet. Vi tilbyder en række kurser, som sætter dig i stand til at bruge de bedste digitale løsninger i din hverdag.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

CAD understøttet beregning og dimensionering

Deltageren kan medvirke ved dimensionering af en stålkonstruktion på baggrund af kendskab til de parametre, der danner grundlag for opbygning og dimensionering i henhold til EUROCODE 1993 - DS/EN 1090.   Endvidere kan deltageren: - vurdere tværsnitskonstanters betydning for såvel enkeltstående som sammensatte statiske stålkonstruktioner. - både manuelt og ved hjælp af et CAD program fastlægge den endelige dimension ud fra det valgte materiales fysiske egenskaber og tilhørende regningsmæssige værdier. - bestemme en simpel gitterkonstruktion med hensyn til træk/tryk belastninger på stænger - dimensionere boltede- og svejste samlinger i henhold til DS/EN 1993.   Derudover opnår deltageren opnår gennem praktiske eksempler viden omkring belastnings- og lasttyper samt de forskellige arter af understøtninger og kan på den baggrund medvirke ved dimensionering af stålkonstruktioner.
På uddannelsen får deltageren kendskab til de parametre, der danner grundlag for dimensionering af en stålkonstruktions opbygning i henhold til EUROCODE 1993 - DS/EN 1090
Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde med dimensionering af svejsekonstruktioner. Det anbefales, at deltageren forinden uddannelsen gennemfører uddannelsen 48348 Matematik for svejsekoordinatorer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
48344
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.