Korte gartnerkurser

Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg

Deltageren kan udføre kvalitetssikring af grønne anlæg efter gældende normer, samt foretage modtager og proceskontrol af grønne anlæg, bestående af varierende elementer, herunder græs, belægninger og bede.Deltageren kan udføre visuelt kontrol af elementerne i anlægget, samt fortage praktisk kontrol, herunder måling af evt. afvigelser fra normen.
Deltageren kan udføre kvalitetssikring af grønne anlæg efter gældende normer, samt foretage modtager og proceskontrol, samt visuelt kontrol og praktisk kontrol, herunder af evt. afvigelser fra normen.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Kursus info

Kursusnummer
42866
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.