Diverse gartnerkurser

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Deltageren kan udarbejde skitseforslag til et vandbassin ud fra idé og funktion samt udføre etableringen under hensyntagen til valg af foliematerialer, fittings og andre materialer, og metoder til opbygningen.Deltageren kan identificere en række af de mest tidstypiske vand- og sumpplanter samt udarbejde et planteetableringsforslag til såvel nyetablerede som eksisterende bassiner og udføre plantningen både i og omkring bassinet.Deltageren kan genkende og beskrive data om de mest almindeligste bassinfisk.Deltageren kan udføre og skitsere den regelmæssige og årlige vedligeholdelse af vandbassiner, herunder analysere og vurdere almindelige problemer i og ved bassiner samt udarbejde løsningsforslag ud fra simple analyser samt anvende kemiske vandplejemidler under hensyntagen til bassintypen, bassinformen og andre forhold i og ved bassinet.
I uddannelsen arbejder deltagerne med at etablere og pleje samt rådgive om vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk i forhold til anlæggets idé og funktion samt den biologiske ligevægt i bassinet og planter i og ved bassinet.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Kursus info

Kursusnummer
42387
Varighed
10 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.