Gartner

Bliv faglært anlægsgartner eller specialist i et gartnerfag

Kurser indenfor Gartner

Gartner

En gartner er beskæftiget med fysisk og kreativt arbejde i naturen. Vi tilbyder en række kurser til dig, som gerne vil lære om plantebeskyttelse og udførsel af arbejdsopgaver inden for gartnerområdet.

Kurser hos vores samarbejdspartner

AMU-Fyn og AMU Syd har indgået et samarbejde med henblik på dels at sikre det bredest mulige udbud i kursusporteføljen - og dels med henblik på at skabe en højere grad af forsyningssikkerhed. Dette betyder, at der på gartnersiden under fanen "Kurser hos samarbejdspartner" vil blive linket direkte til AMU Syds hjemmeside.

Hvad omhandler kurserne?

Vores kurser inden for gartnerområdet har hvert sit formål, og dit kursusforløb afhænger derfor af dit ønske om uddannelsesretning. Hos os kan specialisere dig i forskellige fagområder, og du kan tage en stor del af uddannelsen som faglært anlægsgartner, men den afsluttende svendeprøve skal aflægges på en erhvervsskole. 

Som faglært anlægsgartner vil du kunne arbejde du med fag, der knytter sig til det moderne anlægsgartneri. Det kan blandt andet være:

 • Tegningsforståelse
 • Nivellering og afsætning
 • Sten- og flisearbejde
 • Plantekendskab
 • Plante og vedligeholdelsesarbejde
 • Beskæring
 • Kirkegård
 • Grøn vedligeholdelse

Faglærte anlægsgartnere arbejder inden for mange forskellige fagområder.

Du kan læse meget mere om anlægsgartneruddannelsen og alle mulighederne her.

Specialiser dig inden for et fagområde

Hvis du gerne vil specialisere dig inden for et bestemt fagområde, kan du vælge mellem:

 • Det grønne er for dig, som ønsker at arbejde med etablering og vedligeholdelse af grønne arealer. (haver, parker, golfbaner m. m)
 • Det grå er for dig, som ønsker at være beskæftiget med belægning i form af brosten og fliser.
 • Kirkegårdsområdet er for dig, som ønsker at være beskæftiget med anlæg af gravsteder, samt pasning og vedligeholdelse af kirkegårdens arealer.

 

Hvis du har ønsker nærmere information om gartneruddannelsen, og hvordan du tilmelder dig et kursusforløb, kan du kontakte os på 6613 6670.

Kontakt

Ole Ingemann Nielsen

Uddannelseskonsulent

oin@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 49 18

Ole Ingemann Nielsen

Mikal Petersen

Uddannelseskonsulent

mp@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 50 56

Mikal Petersen

Brochurer

Anlægsgartneruddannelse

Anlægsgartneruddannelsen 03040119.pdf

Kurser til anlægsgartnerområdet 2020

Kurser for anlægsgartnerområdet 2019-2020 03081119.pdf (1)

Natur på kirkegården

Natur på kirkegården

Gartnerkalender 2020

Gartnerkalender