Kloakuddannelser

Vi tilbyder en række forskellige uddannelser inden for kloakområdet. Du kan tage enkelte kurser, eller du kan tage hele uddannelsen til for eksempel kloakmester hos os.

Kurser indenfor Kloakuddannelser

Kloakuddannelser

De typiske arbejdsområder inden for kloak

Kloakering er enormt vigtigt i nutidens samfund. Det er svært at forestille sig, hvordan de større byer og tætbeboede områder ville fungere uden afløb og rensning af spildevandet.

Medarbejderne i kloakbranchen beskæftiger sig typisk med at etablere, reparere og renovere afløbsinstallationer og håndtering af stadig større regnvandsmængder i forbindelse med skybrud. 

Afløbsinstallationerne, som der arbejdes med, er til bortledning af spilde-, smelte-og regnvand fra overflader, bygninger, veje og permeable belægninger. Vandet ledes videre til rensningsanlæg/recipient efter gældende regler.
Afløbsinstallationer registreres og godkendes, ligesom de, i den udstrækning der er behov for det, inspiceres og renses for at sikre hensigtsmæssige driftsforhold.

Hvem udfører arbejdet?

Opgaverne udføres af autoriserede kloakmestre, kloakrørlæggere og ufaglærte anlægsarbejdere samt anlægsstruktører og bygningsstruktør. Vi tilbyder både den samlede kloakmesteruddannelse, kloakrørlæggeruddannelsen, samt en række andre specialiserede kurser inden kloakområdet.

Priser for vores kloakmesteruddannelser:
Teoretisk kloakmestereksamen                  10.000 kr.
Praktik kloakmestereksamen                     10.000 kr.

Som fagligt ansvarlig i en aut. kloakmestervirksomhed skal du have bestået såvel den teoretisk som den praktisk kloakmestereksamen. Kloakmestereksamen er underlagt og gennemføres efter gældende regler i autorisationslovgivningen.

Du kan læse mere om vore kloakmesteruddannelse her, eller du kan læse om de forskellige kurser på området i oversigten. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670, hvis du har spørgsmål til vores kloakuddannelser.

Kontakt

Ole Ingemann Nielsen

Uddannelseskonsulent

oin@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 49 18

Ole Ingemann Nielsen

Brochurer

Kloakuddannelsen

Kloak

Efteruddannelse for rørlæggere og kloakmestre

Efteruddannelse for kloakrørlæggere og kloakmestre 02060119.pdf