Stillads og arbejdsplatforme

Arbejde på platforme og stilladser er en del af hverdagen i store dele af byggebranchen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, hvordan de monterer, sikrer og nedtager de forskellige stilladser.

Stillads - anvendelse og sikkerhed

Deltagerne kan:- Udføre håndværksmæssige opgaver fra stillads, for eksempel opmuring, facadereparationer, vinduesisætning, maling af vinduer og facader mm.- Udføre opgaverne med fokus på sikkerhedsmæssige foranstaltninger i henhold til gældende sikkerhedsregler og vejledninger vedrørende færdsel på stillads.- Udvise korrekt adfærd og brug af stilladset.- Udføre arbejdet efter gældende regler vedrørende belastning af stilladset, således at materialer og værktøj placeres korrekt på stilladset under udførelse af arbejdet.- Foretage rapportering af fejl ved stilladset, f.eks. fjernet afstivning eller forankring, manglende rækværk eller afskærmning mm.
Deltagerne kan færdes på stilladset sikkerhedsmæssigt korrekt.
Uddannelsen henvender sig til personer der færdes på stilladser i forbindelse med udførelse af deres arbejde.

Kursus info

Kursusnummer
45999
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.