Stillads og arbejdsplatforme

Arbejde på platforme og stilladser er en del af hverdagen i store dele af byggebranchen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, hvordan de monterer, sikrer og nedtager de forskellige stilladser.

Arbejdsplatforme - Montage

Deltageren kan: - Montere, ombygge og stage en arbejdsplatform på baggrund af viden om arbejdsplatforme og under hensyn til egen og andres sikkerhed. - Udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. - Udføre sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt opklodsning under hensyntagen til det eksisterende underlag.- Montere konsoludtræk, specialkonsoller/ klapdæk, overdækninger, topkraner og flersøjlede platforme. - Udføre arbejdet under hensyn til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. - Udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling.
Deltageren kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed.
Faglærte og ufaglærte, der arbejder med arbejdsplatforme, og som har gennemført uddannelsen: Arbejdsplatforme - Flytning eller har tilsvarende forudsætninger.

Kursus info

Kursusnummer
40540
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.