Stillads og arbejdsplatforme

Arbejde på platforme og stilladser er en del af hverdagen i store dele af byggebranchen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, hvordan de monterer, sikrer og nedtager de forskellige stilladser.

Stillads - Evakuering og redning i højde

Deltageren kan: - Udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning ved fald fra højde. - Gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line, ved hjælp af sele eller båre, herunder nedfiring og ophaling. - Yde førstehjælp. - Vælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt med baggrund i kendskab til EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel samt til AT-vejledning på området.
Deltagen kan udarbejde en plan for evakuering og påbegynde redning af faldsikret kollega, hvis der sker fald fra højde.
Ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Kursus info

Kursusnummer
40164
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.