IPAF 1B - Lastbillifte

Dette IPAF operatørkursus er for brugere af statiske bom maskiner. Maskinen har både en teleskopisk og en drejende funktion, og den kan elevere lige så snart benene er strakt ud.

Varighed:

1-3 dage (afhængigt af maskintype)

Adgangskriterier for kurset

Montage og brug af løftende arbejdsplatforme (Mobile Elevating work platform – MEWP) kan være fysisk krævende, og brugerne bør derfor være i god fysisk form og bør ikke have problemer med synet eller hørelsen, hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, epilepsi, frygt for højder/svimmelhed, dårlig balance, nedsat funktion i lemmer, alkohol- eller stofmisbrug eller psykisk sygdom.

Hvis du har problemer med læsefærdigheder eller sprogforståelse eller har nogen tvivl omkring din fitness vedrørende brug af MEWP, skal du kontakte din arbejdsgiver, som vil foretage en vurdering og evt. iværksætte passende foranstaltninger for at imødekomme de vanskeligheder, du måtte have.

Mål

At uddanne operatører til at forberede og benytte forskellige typer af mobil løftende arbejdsplatforme og opnå en IPAF MEWP operatør licens.

Målsætninger:

Efter kurset kender operatøren til

 • Have kendskab til de relevante sundhed og sikkerheds regulativer.
 • Have kendskab til ulykkes forebyggelse og kontrol. Have kendskab til kravene omkring beskyttelse af personale.
 • Have kendskab til behovet for at referere til maskinens opererende manual. Køre MEWP sikkert og kunne manøvrere maskinen som påkrævet. Dette vil betyde at operatøren kan positionere sig og udføre den påkrævet opgave korrekt både indenfor og udenfor en bygning.
 • de relevante sundheds- og sikkerhedsregulativer
 • ulykkes forebyggelse og kontrol
 • kravene omkring beskyttelse af personale
 • behovet for at referere til maskinens opererende manual.
 • sikker kørsel med MEWP og manøvrering af maskinen som påkrævet. Dette vil betyde, at operatøren kan positionere sig og udføre den påkrævede opgave korrekt både inden for og uden for en bygning.

Teori:

Operatøren bør kunne

 • Foretage et før-brug tjek
 • Vedligeholde maskinen dagligt inden arbejdet påbegyndes
 • Den korrekte og mest sikre metode til at operere en specifik maskine.
 • Den korrekte nødsituations procedure, kapaciteter og begrænsninger, som gør det muligt at operere sikkert.
 • Vælge og bruge beskyttelsesudstyr (PPE, Personal Protective Equipment) ved fald, forankringspunkter i platforme, ledningsstandarder, forklaring på fald arrest, typer af reb, korrekt tilpasning og benyttelse, redningsprocedurer, nuværende anbefalinger (HSE og IPAF H1/05/05) (ISO 18893) International standard for sikker brug af lifte.

Programmet vil bestå af følgende emner:

 • Introduktion
 • MEWP kategorier
 • Struktureret dele
 • Regulativer og vejledning
 • Før-brug inspektioner/overdragelse
 • Sikker styringsmetoder og fare
 • Teoritest
 • Praktisk træning
 • Praktiske vurderinger
 • Licens fornyelse
 • Evaluering af kurset