Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Trafikselskabet, kundeservice og billettering

Deltageren har, efter gennemført uddannelse, kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab og kender de gældende kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører i den kollektive trafik. På denne baggrund kan deltageren: - Selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil.- Gennemføre god og kompetent kundebetjening- Foretage korrekt afregning over for busselskabet Deltageren kan, på baggrund af sit kendskab til de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, udføre følgende opgaver i forbindelse med sit arbejde som rutebuschauffør i den kollektive trafik: - Korrekt mikrofonbetjening- Check af rejsehjemmel- Korrekt udstedelse af billetter - Korrekt anvendelse af billetmaskine og -systemer- God og kompetent kundebetjening i forbindelse med billetteringen.- Kvalitetskrav
Kundeservice og billettering for buschauffører.
Uddannelsen henvender sig til personer, der opfylder kravene til erhvervsmæssig personbefordring med bus og som har eller søger arbejde som bybus- og/eller rutebilchauffør.

Kursus info

Kursusnummer
48900
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.