Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Rutebuskørsel

Deltageren kan føre rutebus sikkert og udføre almindeligt forekommende chaufføropgaver på en rutebus.
Deltageren kan føre rutebus sikkert og til mindst gene for passagerene samt efter reglerne om hviletid. Desuden udføre mikrofonbetjening, udstede billetter og anvende moderne kommunikationsmetoder.
Personer, der har erhvervet kørekort kategori D - erhvervsmæssig personbefordring, og som ønsker at arbejde som rutebuschauffør.

Kursus info

Kursusnummer
44436
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.