Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Rutebuschauffør

Deltageren har kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling, og kan efter dette kursus samt jobinstruktion selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i kollektiv trafik, herunder:- Anvende reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil - Foretage fejlrapportering- Udføre sikker og passagervenlig stoppestedskørsel- Benytte kommunikationsudstyr i busserne - Anvende mikrofonbetjeningDeltageren kan, på grundlag af instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde såvel busser ind- og udvendigt, herunder:- Planlægge og gennemføre daglig og grundig rengøring af bussen- Udføre sikker rengøring ud fra kendskab til sikkerhedsdatablade samt arbejdsmiljøregler på området- Endelig kan deltagerne forestå rengøring af de sanitære forhold i bussen
Rutebuschaufførens arbejdsopgaver og ren- og vedligehold af busser.
Uddannelsen henvender sig til personer, der opfylder kravene til erhvervsmæssig personbefordring med bus og som har eller søger arbejde som bybus- og/eller rutebilchauffør.

Kursus info

Kursusnummer
48903
Varighed
4 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.