Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Rutebilkørsel udbud

Deltageren kan på grundlag af sit kendskab til en rutebilvirksomheds opbygning, organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer og forpligtelser, være aktiv medspiller i det daglige arbejde i en rutebilvirksomhed. Deltageren er, på grundlag af sit kendskab til og arbejde med det respektive trafikselskabs udbud af ritebiltrafik, i stand til at bearbejde de kontraktlige krav, der stilles til en rutebilvirksomhed. Deltageren kan, med udgangspunkt i kendskab til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen, aktivt deltage i det sikkerhedsmæssige arbejde.
Deltageren får en helhedsforståelse for administration og arbejdsorganisering i trafik- og rutebilselskaber, og kan på denne baggrund på kvalificeret vis deltage i og være aktiv part i en række driftsopgaver i et busselskab.
Rutebilchauffører, der ønsker øget indsigt i virksomhedens organisering og drift.

Kursus info

Kursusnummer
46494
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.