Personbefordring med bus

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-,Bygge og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Yderligere information

Bliv buschauffør på deltid – med JOBGARANTI efter endt uddannelsesforløb.

Har du lyst til at blive buschauffør på deltid? – til et job hvor du dagligt kommer i kontakt med mange forskellige mennesker.

Kontakt uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen for yderligere information, tlf. 2210 4111, kks@amu-fyn.dk.

Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Kursus info

Varighed
30 dage
Kursusnummer
40531
Kontaktperson
Birgit Larsen ( bl@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135381
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
3720 kr
Pris for ledige
32923 kr
Pris for højtuddannede
32923 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

3. feb - 13. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
1 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
30 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805380
Aktivitetsnummer
t04053132000
Kontakt skolen for yderligere info
30. apr - 17. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
26. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
30 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420819956
Aktivitetsnummer
t04053132002
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

9. dec - 31. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
5. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
30 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420793587
Aktivitetsnummer
t04053131907
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage