Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren opnår chaufføruddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.Deltageren har erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori, bek. nr. 1301 af 27/11/2017.
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.
Personer, der ønsker at fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Kursus info

Kursusnummer
42411
Varighed
50 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.