Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Personbefordring med bus (Flexforløb Bergholdt)

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-,Bygge og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Yderligere information

Bliv buschauffør på deltid – med JOBGARANTI efter endt uddannelsesforløb.

Har du lyst til at blive buschauffør på deltid? – til et job hvor du dagligt kommer i kontakt med mange forskellige mennesker.

Kontakt uddannelseskonsulent Karin Kjerside Sørensen for yderligere information, tlf. 2210 4111, kks@amu-fyn.dk.

Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Kursus info

Varighed
36 dage
Kursusnummer
40531
Kontaktperson
Birgit Larsen ( bl@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135381
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
4464 kr
Pris for ledige
39309 kr
Pris for højtuddannede
39309 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold uden ledige pladser

25. maj - 24. sep 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Kontakt skolen
Tilmeldingsfrist
20. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00-11:45
Varighed
36 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420836945
Aktivitetsnummer
t14053132999
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage