Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kørsel med specielle busser

Deltageren kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn som chaufføren har ansvar for. Arbejdet omfatter manøvrering af køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter og på køretøjet. Endeligt kan deltageren, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj medfører, foretage bybus- eller rutebilkørsel med en speciel bus.
Efter gennemført uddannelse og jobinstruktion i virksomheden kan deltageren selvstændigt foretage kørsel med den respektive specielle bustyper, som anvendes i virksomheden, således at passagerne befordres med størst mulig komfort og sikkerhed samt uden skader på køretøjet.
Bybus- og rutebilchauffører, der ønsker at komme til at køre specielle busser.

Kursus info

Kursusnummer
45317
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.