Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Instruktører og elever i praktikcentret

Deltageren kan anvende viden om praktikcenterinstruktørens forskellige roller og funktioner i arbejdet med at oplære elever. Deltageren kan identificere interessenter og dilemmaer for praktikcentrene og kan indgå i et konstruktivt samarbejde. Deltagerne kan anvende indsigt i praktikcentrenes læringsmuligheder til at planlægge og udvikle praktikcentret til gavn for elevernes læring.
Deltageren kan handle som instruktør på baggrund af lovgivning, kendskab til interessenter og funktion for praktikcentret og eleverne heri.
Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder eller ønsker at arbejde som praktikcenterinstruktører på erhvervsskolers eller AMU-centres praktikcentre.

Kursus info

Kursusnummer
48012
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.