Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Billettering og god kundebetjening

Deltageren kan, på baggrund af sit kendskab til de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, og kan gennemføre en god og kompetent kundebetjening i forbindelse med billetteringen.
Bybus, rutebilchauffører eller buschauffører, der ønsker at køre bybus eller rutebil, som selvstændigt skal kunne foretage en god og kompetent kundebetjening i forbindelse med kørslen.
Adgang til uddannelsen har personer, der har gyldigt kørekort til kategori D erhvervsmæssig personbefordring og erfaring som bybus- eller rutebilchauffør.

Kursus info

Kursusnummer
46863
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.