Buskørekort - stort kørekort

Som buschauffør har du en vekslende hverdag, hvor du har ansvaret for, at dine kunder når sikker frem til deres destination, hvad enten det er på Magnolievej eller i Malaga. Når du har taget dit buskørekort, har du en række forskellige muligheder for at specialisere dig.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Billettering og check af rejsehjemmel

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt foretage normalt forekommende opgaver ved check af rejsehjemmel og udstedelse af billetter inden for offentlig personbefordring, herunder anvende billetmaskine og -systemer.
Uddannelse i check af rejsehjemmel og udstedelse af billetter inden for offentlig personbefordring.
Chauffører og kontrolpersonale inden for offentlig personbefordring.

Kursus info

Kursusnummer
45580
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.