Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tilbyder en bred vifte af certifikatkurser inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge og anlægsbranchen. Vores kursuspakke matcher de uddannelseskrav, som en moderne entreprenørvirksomhed ofte stiller til medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Stillads - Evakuering og redning i højde

Deltageren kan: - Udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning ved fald fra højde. - Gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line, ved hjælp af sele eller båre, herunder nedfiring og ophaling. - Yde førstehjælp. - Vælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt med baggrund i kendskab til EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel samt til AT-vejledning på området.
Deltagen kan udarbejde en plan for evakuering og påbegynde redning af faldsikret kollega, hvis der sker fald fra højde.
Ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Kursus info

Kursusnummer
40164
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.