Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tilbyder en bred vifte af certifikatkurser inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge og anlægsbranchen. Vores kursuspakke matcher de uddannelseskrav, som en moderne entreprenørvirksomhed ofte stiller til medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Radonsikring i byggeriet

Deltagerne kan: - Vurdere behov for radonsikring ud fra viden om lovkrav og grænseværdier ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri. - Planlægge og tage forholdsregler, som modvirker indtrængen af radon ved udførelse af den nødvendige radonspærre i nybyggeri.- Lave opmåling og materialeberegning til udførelse af radonsikring. - Vælge egnet værktøj og materialer, herunder typer af membran samt klæber i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav, ved udførelse af en konkret opgave. - Udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Deltagerne kan vurdere behov for radonsikring og kan planlægge og udføre den nødvendige radonsikring i nybyggeri. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.
Murere, og andre bygningshåndværkere for hvem uddannelsen er relevant. Det forudsættes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.

Kursus info

Kursusnummer
45888
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.