Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tilbyder en bred vifte af certifikatkurser inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge og anlægsbranchen. Vores kursuspakke matcher de uddannelseskrav, som en moderne entreprenørvirksomhed ofte stiller til medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Energi-/klimavejleder i byggebranchen

Deltagerne kan: - Udpege fokusområder i forbindelse med energi-/klimarenovering i samarbejde med andre fagområder.- Udarbejde bæredygtige løsningsforslag ud fra kendskab til klimapåvirkninger og samfundskrav, herunder principper for bæredygtighed og bygningsreglementets krav. - Fungere som klimavejleder på baggrund af viden om de faglige problemstillinger, der er forbundet med at være vejleder.- Anvende simple tilbagebetalings-/beregningsmodeller, som gør det muligt for kunden at prioritere investeringer i energi- eller klimarenovering.
Du kan efter kurset udpege fokusområder i forbindelse med energi-/klimarenovering i samarbejde med andre fagområder og udarbejde bæredygtige løsningsforslag. Du kan endvidere fungere som klimavejleder på baggrund af viden om de faglige problemstillinger, der er forbundet med at være vejleder og anvende simple tilbagebetalings-/beregningsmodeller, som gør det muligt for kunden at prioritere investeringer i energi- eller klimarenovering.
Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Kursus info

Kursusnummer
49236
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.