Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tilbyder en bred vifte af certifikatkurser inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge og anlægsbranchen. Vores kursuspakke matcher de uddannelseskrav, som en moderne entreprenørvirksomhed ofte stiller til medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Deltageren kan:- Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.- Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.- Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.- Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr. - Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.
Du kan efter kurset gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Kursus info

Kursusnummer
44465
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.