Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tilbyder en bred vifte af certifikatkurser inden for arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge og anlægsbranchen. Vores kursuspakke matcher de uddannelseskrav, som en moderne entreprenørvirksomhed ofte stiller til medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Deltageren kan:- Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.- Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.- Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.- Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr. - Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.
Du kan efter kurset gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Kursus info

Kursusnummer
44465
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.