Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen

Deltageren kan:- Anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen.- Indsamle og sortere affald under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger.- Arbejde med affaldshåndtering i den daglige drift med fokus på bæredygtighed, genanvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur. - Medvirke ved udarbejdelse af procedurer for affaldshåndtering af byggeaffald ud fra kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse af affald på byggepladsen.- Medvirke ved indretning af byggepladsen med fokus på bedst mulig sortering og håndtering af affaldet samt hensigtsmæssige adgangsveje. - Vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald. - Søge oplysninger om kommunale retningslinjer for bortskaffelse af affald.
Deltagerne kan indsamle, sortere og bortskaffe affald fra byggepladsen under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger, så der i den daglige drift er fokus på bæredygtig anvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur.
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Kursus info

Varighed
3 dage
Kursusnummer
47464
Kontaktperson
Jasmina Petrovic ( jap@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135103
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
372 kr
Pris for ledige
2447 kr
Pris for højtuddannede
2447 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

29. - 31. jan 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
3 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420821381
Aktivitetsnummer
b04746412000
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage