Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Kursus info

Varighed
2 dage
Kursusnummer
47136
Kontaktperson
Jasmina Petrovic ( jap@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135103
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
248 kr
Pris for ledige
1315 kr
Pris for højtuddannede
1315 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

20. - 21. nov 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
15 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420770962
Aktivitetsnummer
b04713611944
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 17. dec 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420770963
Aktivitetsnummer
b04713611945
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 19. dec 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
18 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420803345
Aktivitetsnummer
b04713611946
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 9. jan 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420821200
Aktivitetsnummer
b04713612001
Kontakt skolen for yderligere info
27. - 28. jan 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420821202
Aktivitetsnummer
b04713612002
Kontakt skolen for yderligere info
3. - 4. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420821203
Aktivitetsnummer
b04713612003
Kontakt skolen for yderligere info
26. - 27. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
18 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
26. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420816139
Aktivitetsnummer
b04713612000
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 10. mar 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
9. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420821204
Aktivitetsnummer
b04713612004
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

23. - 24. okt 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
23. oktober 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420770961
Aktivitetsnummer
b04713611943
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage