Førstehjælp

Kan du udføre førstehjælp til dine nærmeste eller en kollega, hvis det bliver nødvendigt? Hos AMU-Fyn kan du tage et kursus i førstehjælp, så du er parat, hvis der sker et uheld eller en ulykke.

12 timers 1. hjælp m. bevis (IDV)

Hvis du bliver vidne

Du lærer, hvad du skal gøre, hvis du bliver vidne til en alvorlig ulykke på arbejdspladsen, i trafikken eller hjemme.

Du bliver undervist i, hvad du skal gøre ved pludselig sygdom og mindre uheld i dagligdagen.

Du bliver undervist i:

 • at organisere førstehjælp

 • at give kunstigt åndedræt

 • at give hjertemassage til både voksne og børn

 • aflåst sideleje

 • at standse livstruende blødninger

 • nødflytning

 • at håndtere forbrændinger, forfrysninger og ætsninger

 • el-ulykker og forgiftninger

 • hjernerystelse og kraniebrud

 • knoglebrud, forstuvninger og ledskred

 • småskader

 • pludselig sygdom

Kursuspris:    Kr. 799,00 (pr. deltager)    

Efter velgennemført kursus udstedes Beredskabsforbundets førstehjælpsbevis til deltagerne.    

Kursus info

Kursusnummer
70170
Varighed
0 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.