Dykning

Hos AMU-Fyn har du som certificeret erhvervsdykker mulighed for at tage en bred vifte af kurser. Vores fokus er at øge din sikkerhedsmæssige viden inden for området.

Dykning

Hvad får du af ud kurserne?

Vores kurser for erhvervsdykkere har hver sit fokus, og derfor udbydes de til dykkercertificerede medarbejdere inden for forskellige arbejdsområder. Kurserne har grundlæggende til formål at uddanne dig inden for sikkerhed i forbindelse med erhvervsmæssig dykning. Her kan du læse om, hvad du får ud af de forskellige kurser:

  • Kurset i undervandsprængning gør dig i stand til selvstændigt at kunne foretage sprængningsmæssige vurderinger, omfattende metodevalg og beregninger, tilrettelæggelse og gennemføre sprængninger under vand.

  • Repetitionskurset i førstehjælp genøver dine færdigheder i livreddende førstehjælp af tilskadekomne dykkere, så du kan foretage bjergning og neurologisk undersøgelse af dykkerskadet person og foretage korrekt alarmeringsprocedure ved dykkeruheld.

  • Kurset i undervandssvejsning og højtryksspuling gør dig i stand til at kunne planlægge og udføre undervandssvejsning og højtryksspuling under vand med korrekt brug af undervandssvejse-, skære- og højtryksspuleudstyr.

  • Kurset i assistance ved erhvervs- og redningsdykning uddanner dig i håndtering de sikkerhedsmæssige situationer, der kan opstå i forbindelse med dykkerarbejde. Du kan derfor efter kurset tilrettelægge dykkerarbejdet ud fra kendskab til dykke- og dekompressionstabeller, samt udøve førstehjælp.

  • Kurset i kammeroperatør gør dig i stand til at kunne fungere som kammeroperatør ved tryksætning med et trykkammersystem, så du kan tilrigge og betjene et trykkammer med relevante tryksætninger til behandling af skadet dykker.

  • Kurset i sprængteknikker giver dig redskaber til at kunne tilrettelægge og gennemføre en sprængning samt foretage korrekt valg af udstyr til en opgave. 

Dit kursusforløb kan bestå af et eller flere kurser. Indholdet af dit kursusforløb afhænger derfor af dine behov for efteruddannelse inden for dykkerområdet.

 

Hvis du har spørgsmål til vores kurser i dykning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670. 

Kontakt