Øvrige

Har du et ønske om at uddanne eller efteruddanne dig inden for et specifikt område, som du ikke kan finde under vores hovedkategorier? Så kan det være, at det specifikke kursus findes her.

Kurser indenfor Øvrige

Øvrige

Hvilke øvrige kurser kan vi tilbyde?

Vi udbyder en række kurser, som falder inden for kategorien ’Øvrige’. Denne kategori dækker over kursusområder inden for individuel kompetenceudvikling, sprog, regning og sikkerhed. Nedenfor har vi kort beskrevet de forskellige kursusområder.

Individuel kompetenceudvikling

Vores kurser inden for individuel kompetenceudvikling henvender sig til dig, som synes, at det kan være vanskeligt at sætte ord på egne kompetencer. Ved deltagelse i kurserne inden for individuel kompetencevurdering kan du få identificeret og dokumenteret dine faglige kompetencer, så du kan få tilpasset et uddannelsesforløb inden for rammerne af AMU-uddannelserne.

Sprog

Disse kurser er henvendt til dig, der møder udfordringer inden for det danske sprog med hensyn til læsning og stavning. Vi har både tilrettelagt kurser for ordblinde, nydanskere og medarbejdere, som gerne vil forbedre sig inden for området.

Regning

Disse kurser er for dig, som har behov for regneundervisning, og herunder brugbare redskaber til anvendelse af matematik i dagligdagen og på arbejdspladsen.

Sikkerhed

Vi tilbyder også en række kurser som sætter fokus på at fremme virksomhedens arbejdsmiljø og medarbejdernes generelle sikkerhed. Det omfatter kurser inden for førstehjælp, brandbekæmpelse og erhvervsdykning. Kurserne inden for erhvervsdykning udbydes imidlertid kun til dykkercertificerede medarbejdere.

Lovpligtige kurser

Inden for enkelte brancher er der lovkrav om fornyelse af forskellige certifikater. Vi har samlet dem alle i dette afsnit.

Har du svært ved at få overblik over dine mulighed for forskellige kurser, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670

Mikal Petersen

Uddannelseskonsulent

mp@amu-fyn.dk

Tlf.: 29 67 50 56

Mikal Petersen

Brochurer

E-learning

E-learning 15020119.pdf

Individuel Kompetence Vurdering

Individuel Kompetencevurdering 12140819 uden deltagerbetaling.pdf

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen - suppleringskurser