AMU-Fyn søger direktør

AMU-Fyn, som er en selvejende institution under Undervisningsministeriet med to afdelinger i Odense, søger ny direktør.

Vi er en skole med ca. 100 ansatte, som primært efteruddanner voksne, ufaglærte og faglærte inden for transport, lager, bygge/anlæg, svejsning, IT, personaleudvikling, gartner, kirkens kurser, ergonomi, rengøring og førstehjælp. Derudover har vi EUD-uddannelserne serviceassistent, bus og struktør.

Vores nye direktør skal, sammen med den øvrige ledelse, opfylde de visioner og strategier, som er godkendt af bestyrelsen, for skolens udvikling og drift.

Vi tilbyder:

 • Faglig udvikling og udfordringer i et velfungerende samarbejde med kompetente og gode kolleger
 • Gode muligheder for personlig udvikling og efteruddannelse
 • En meget spændende og alsidig hverdag med en stor kontaktflade
 • En bred og stærk tværfaglighed på en arbejdsplads, hvor udvikling og forandring altid vil være et vilkår
 • Et arbejdsmiljø præget af godt humør, stor hjælpsomhed og uformel og afslappet omgangstone.

Vi vægter især, at

 • Direktøren skal være en innovativ, robust og fremsynet leder, der gennem strategisk og tydelig ledelse kan stå i spidsen for skolens fortsatte udvikling.
 • Det er væsentligt, at direktøren kan skabe tillid i organisationen, være en synlig ambassadør for skolen og fungere som en dygtig kommunikator i relation til medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.
 • Ledelseserfaring, herunder erfaring med ledelse af ledere og gerne fra uddannelsessektoren, skal udgøre en vigtig ballast.
 • Det forventes, at direktøren har solid indsigt i voksenuddannelsesområdet.
 • Indsigt i strategisk økonomistyring og rekruttering er ligeledes vigtige erfaringer og kompetencer.
 • Direktøren skal have tæft for at begå sig i politiske sammenhænge og have forståelse for en partsstyret organisation, herunder at bestyrelsesmedlemmer er udpeget af arbejdsmarkedets parter
 • Skolens kommende direktør forventes at have en relevant videregående uddannelse og en dokumenteret lederuddannelse.

Ansøgning:
Ansøgning bilagt CV skal mærkes “direktør” og sendes til info@amu-fyn.dk senest den 7. februar 2021.

Samtaler:
Samtaler afholdes i uge 7 og 8 2021.

Ansættelse:
Stillingen ønskes besat snarest muligt, men gerne 1. april 2021.

Yderligere information:
Formand Jørgen Sørensen
Tlf.: 22 33 34 65