AMU Fyn
SØG KURSUS

6 ugers jobrettet uddannelse på AMU-Fyn

Hvis du er ledig, og har ret til dagpenge, har du mulighed for at få det, der hedder "jobrettet uddannelse". Muligheden for 6 ugers jobrettet uddannelse er dog forbeholdt de ledige, der i forvejen ikke har så meget uddannelse, så der er visse betingelser, der skal være opfyldt:

Hvem kan få adgang til jobrettet uddannelse?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Hvornår og hvor længe?

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Godkendelse, vejledning og betaling

Vil du søge jobrettet uddannelse, beder du om vejledning i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det.

Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet, og at det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Din a-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med AMU-Fyn.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Der er dog klare regler for, hvilke kurser du må deltage i efter ordningen om 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Du kan finde en liste over den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse på www.star.dk.

Nedenfor kan du se, indenfor hvilke brancher AMU-Fyn tilbyder 6 ugers jobrettede pakker.
Klik på den ønskede branche:

   
  

  

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl, om du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, eller hvis du har andre spørgsmål.

 

 

 

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk