AMU Fyn
SØG KURSUS

6 ugers jobrettet uddannelse på AMU-Fyn

Som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016, gøres ordningen med ret til seks ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 mere fleksibel for den enkelte ledige. Ledige får mulighed for individuelt at sammensætte kurser inden for én erhvervsgruppe fra den landsdækkende positivliste. Aftalen betyder, at:

  • Retten til seks ugers jobrettet uddannelse fortsat gælder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
  • Retten som udgangspunkt opnås efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog i en forsøgsperiode på to år ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag. 
  • Ledige inden for målgruppen løbende kan tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne samlet set kan have en varighed på op til seks uger og skal afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder for ledige over 25 år og seks måneder for ledige under 25 år. 
  • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.
  • Det fortsat er a-kasserne, der træffer afgørelse om den lediges ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Godkendelse, vejledning og betaling

Vil du søge jobrettet uddannelse, beder du om vejledning i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det.

Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet, og at det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Din a-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med AMU-Fyn.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Du kan finde en liste over den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse på STARs hjemmeside.
  

  

 

 

 

 

 

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk