AMU Fyn
SØG KURSUS

Kursus skal sikre korrekt spildevandshåndtering i kolonihaver

Nem ansøgning og kursus skal sikre korrekt spildevandshåndtering i kolonihaverne

Størstedelen af Odenses godt 4.000 havelodder har ulovlige spildevandsforhold, og de skal bringes i orden af hensyn til miljøet og drikkevandet. Derfor samarbejder By- og Kulturforvaltning med AMU-Fyn om informationsaften og kursus for kloakmestre. Desuden bliver ansøgningsprocessen for kloakarbejdet gjort lettere.

Der bliver tilbragt mange hyggelige timer i Odenses godt 4.000 kolonihaver, men det belaster miljøet og vores fælles drikkevand, hvis spildevand fra f.eks. toilet og vask ikke bliver håndteret korrekt. I størstedelen af haverne er forholdene ikke tilstrækkelige, og det er op til den enkelte havelodslejer at bringe det i orden.

Det er nemlig et krav, at et kolonihavehus med fx vandskyllende toilet skal have etableret en lovlig samletank til opsamling af spildevandet, og at arbejdet skal udføres af et autoriseret kloakfirma. Derfor sætter By- og Kulturforvaltningen ind på to fronter – med nem og hurtig sagsbehandling samt kursus for kloakmestre i samarbejde med AMU-Fyn. Her bliver der stillet skarpt på kloakering med tankløsninger i kolonihaver.

- Jeg kan godt forstå, at det kan virke som en omfattende opgave, men vi bliver nødt til at sikre, at loven bliver overholdt i kolonihaverne. Det skylder vi vores drikkevand og de mange generationer, som fremover skal have glæde af kolonihaverne. Derfor er det godt, at forvaltningen gør det lettere at komme i gang for både ejere og kloakmestre, siger by- og
kulturrådmand Jane Jegind (V).

Der har tidligere været afholdt en informationsaften, og når forvaltningen også samarbejder med AMU-Fyn om et kursus, er årsagen ikke manglende tillid til kloakmestrene. Det skyldes derimod, at reglerne for lovlige spildevandsløsninger i kolonihaver adskiller sig fra parcelhuskvarterer med
svært gennemskuelige krav til bl.a. sametankens styrke og størrelse. Desuden skal der indhentes en tilladelse hos kommunen, før arbejdet udføres.

Kurset vil komme rundt om gældende lovgivning og ansøgningsprocedure til kommunen, praktisk udførelse og projekteringsregler ved lukkede tanke, så kloakmestrene bedre er i stand til at rådgive kolonihavelejerne om lovlige spildevandsløsninger samt levere alle nødvendige oplysninger til kommunen. By- og Kulturforvaltningen har desuden forenklet ansøgningsprocessen, så kloakmestrene får direkte kontakt med de sagsbehandlere, som laver
tilladelserne. Dette sikrer, at det er nemt og hurtigt at få hjælp og vejledning.


Ét-dagskurset bliver afholdt:

Tirsdag d. 20. juni 2017
på AMU-Fyn,
Petersmindevej 50,
5000 Odense C.

Tilmelding til kurset og informationsaftenen:

sker via www.amu-fyn.dk eller ved kontakt til Ole Ingemann Nielsen, uddannelseskonsulent hos AMU-Fyn på 29 67 49 18 eller oin@amu-fyn.dk.

Kontakt:
Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf. 20 91 10 31
Ole Ingemann, uddannelseskonsulent, AMU-Fyn, tlf. 29 67 49 18
Henrik Svaneberg Christiansen, miljømedarbejder, tlf. 65 51 24 64Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk