AMU Fyn
SØG KURSUS
IGU

AMU-Fyn - en sikker integrations- og uddannelsespartner

IGUEt eksempel på IGU forløb indenfor lager

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter vedtaget at indføre en ny uddannelse, som skal hjælpe nytilkomne flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Uddannelsen, som har fået navnet IntegrationsGrundUddannelsen (IGU), varer 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til under 40 år, og har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Uddannelsen gennemføres som et forløb, hvor integrationsborgeren er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed i 2 år. Uddannelsesdelen skal vare i 20 uger (100 dage) – og arbejdsdelen skal være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Arbejdstid og uddannelse kan maksimalt udgøre 37 timer om ugen i gennemsnit. Under uddannelsesforløbet på fx AMU modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til integrationsydelsen. I den resterende del af IGU’en modtager IGU-borgeren en elevløn fra sin arbejdsplads.

For virksomheder, der opretter en IGU plads, er der udsigt til en bonusordning, hvor der udbetales en bonus på kr. 20.000,- efter 6 måneders ansættelse og kr. 20.000,- ved forløbets fuldførelse.

På AMU-Fyn vil vores integrationsprojekt understøtte IGU-forløbet, hvor kursisterne vil kunne stifte bekendtskab med transportbranchen i en veksling af teori og praktik.

På vores transportforløb vil man udover en af følgende områder:

  • truck
  • lager
  • buskørekort
  • lastbilkørekort 

også modtage sprogundervisning og få mulighed for virksomhedspraktik, hvor vores dygtige faglærere får udarbejdet det bedste match, som vil kunne tilpasses den enkelte virksomhed.

AMU-Fyn vil under hele IGU-forløbet være en nær samarbejdspartner, som udover udarbejdelse af uddannelsesplanerne, vil sørge for en tæt dialog og støtte til både integrationsborgeren og virksomheden i hele processen.

Hvis I som virksomhed kunne tænke Jer at være en del af integrationsprojektet og bidrage til, at integrationsborgerne får en god start i det danske samfund - så kontakt meget gerne AMU-Fyn’s uddannelseskonsulent.

Hvis du som ledig er interesseret i at deltage i integrationsprojektet, kan du ligeledes kontakte AMU-Fyn's uddannelseskonsulent.

Karin Kjerside Sørensen, telefon 22 10 41 11 / kks@amu-fyn.dk

 

 

 

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk