AMU Fyn
SØG KURSUS
Seneste nyt

Nye regler vedr. teleskoplæsser

Truckcertifikatet er fra 1. januar 2018 ikke længere nok, hvis du vil køre teleskoplæsser. Hvis dit truckcertifikat er fra før 31/12 2017, har du en

Læs mere

Svejsning - få et svejsecertifikat

Åbne svejsekurser

Husk at al adgang til værkstedet kræver, at du har et §17 kursus (1 dags kursus)

Kurserne afvikles som åbne kurser. Det er en kursusform, hvor der undervises på tværs af kursusmoduler og svejseprocesser. Det betyder, at der er plads til såvel hele hold som enkeltdeltagere.

Deltageren placeres ind på det niveau, han/hun har brug for og undervises individuelt i den praktiske/teoretiske del af skolens faglærere.

Der er opstart hver dag hele året (undtaget dog ferieperioder). Ring til skolen og få nærmere oplysninger på tlf. 66 13 66 70. Telefonen er åben mandag - fredag kl. 7.30 - 15.20. 


Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om svejsekurser eller om praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi vil alt efter din indgangsvinkel hjælpe med at udrede dine muligheder.

 

Tine Mathiesen Hagen
Svejsefaglærer /
Ansvarlig svejsekoordinator / IWS
Mobil: 30 59 07 15

Kaj Kærsig Christensen
Svejsefaglærer
Stedfortrædende svejsekoordinator
Mobil: 30 93 73 00

     

 

Per Rasmussen
Svejsefaglærer 
Mobil: 22 10 41 26

Mette Nielsen
Kursusekretær
Tlf. 63 13 51 02

       
Vejledningsværkstedet
Tlf. 63 135 149 / 63 135 150

Mogens Henriksen
Uddannelseskonsulent
Tlf. 29 67 47 26

Tilmeld dig herunder og læs evt. mere om svejseområdet nederst på siden.

Svejsekurserne

Svejsekurserne er opbygget omkring fælles kompetencebeskrivelser fra Undervisningsministeriet. Beskrivelserne retter sig mod jobmuligheder på arbejdsmarkedet inden for svejsning generelt.

Der kan sammensættes et svejseforløb inden for MIG/MAG-, TIG-, Lysbue- og/eller Gassvejsning samt Flammeskæring og Arbejdsmiljø/sikkerhed (§ 17).

Adgangskrav

For at kunne deltage i et af vores svejsekurser, er det et krav, at du har gennemført kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/temisk (§17 kursus). Der foretages ved behov en visitering for at klarlægge, hvilke kvalifikationer deltageren har, set i forhold til det kursus deltageren ønsker.

Varighed

Svejsekursernes længde vil afhænge af, hvilke kvalifikationer deltageren ønsker at opnå. De enkelte kurser er typisk på 5 - 15 dage, men kan afkortes, hvis deltageren har de nødvendige kvalifikationer.

Undervisningen

Undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø med praktiske svejse- og teoriopgaver, der gør deltageren i stand til at opnå de nødvendige kvalifikationer. Svejsekurserne afsluttes med praktiske og teoretiske prøver, der ved bestået udløser et uddannelsesbevis.

Skolecertificering

Skolecertifikat/svejsepas

Et skolecertifikat er et dokument, der dokumenterer svejserens faglige kvalifikationer overfor myndigheder, virksomheder og produktmodtagere, hvor der kræves fuld dokumentation/sporbarhed.

Certifikatet er svejserens personlige dokument og beskriver, hvad svejseren er godkendt til. Certifikatet er gældende i 3 år for stål og 2 år for aluminium, hvorefter en fornyelse kan finde sted. For at opnå fuld gyldighedsperiode skal certifikater underskrives af virksomheden, du er ansat i, hver 6. måned. Uden underskrift bortfalder certifikatets gyldighed.

Et svejsepas var oprindelig et plastik omsalg med billede. I dag er det et plastikkort med svejserens personlige oplysninger og svejsepasnummer på. For at få et svejsepasnummer skal man udfylde en ansøgning om svejsepas første gang man skal certificeres.

For at få et svejsepasnummer skal man kunne dokumentere en af følgende uddannelser / arbejdserfaring:

 • Faglært svejser eller en relevant erhvervsuddannelse indenfor jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår svejsning på rutineniveau.
 • Mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring.
 • Mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning skal være dokumenteret ved en arbejdsgivererklæring.

Der kan skolecertificeres i følgende stålgrupper (DS/ISO 15608)/ tilsatsmateriale grupper (DS EN ISO 9606-1):

Tig-svejsning:

 • Rustfrit stål gr. 8.1 – FM5
 • Legeret stål gr. 5.1 – FM3
 • Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1
 • Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1
 • Aluminium st.gr. 23

Mag-svejsning:

 • Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Elektrodesvejsning:

 • Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1
 • Ulegeret finkornsstål gr. 1.3 (ovako 280 rør) – FM1

Mig-svejsning

 • Aluminium st.gr.23

Gassvejsning:

 • Lavt/ulegeret stål gr. 1.1 – FM1

Certifikattyper

 • K-certifikat gyldigt til kantsømme.
 • P-certifikat gyldigt til stumpsømme og kantsømme.
 • R-certifikat gyldigt til rør, stumpsømme og kantsømme

Smalle certifikater

Det betyder, at din virksomhed kan få medarbejderne certificeret til et mere specifikt gyldighedsområde, i lighed med værkstedscertifikaterne, efter DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2. I praksis kan du få skolecertifikater indenfor TIG-; MAG/MIG- og Lysbuesvejsning i følgende:

 • Kantsøm Plade PF (lodret stigende
 • Kantsøm Plade/rør PH
 • Stumpsøm Plade PF
 • Stumpsøm Plade PE (under-op)
 • Stumpsøm Rør PC (side-ind)
 • Stumpsøm Rør HL045 (skrå)

Prøver

For at få skolecertifikat skal der aflægges 2 praktiske prøver, en lodtrækningsprøve og en obligatorisk prøve samt en teoretisk prøve. Prøvningen overvåges af AMU-Fyn's eksaminatorer. De praktiske prøver sendes til røntgenundersøgelse hos prøvningsvirksomheden Force Technology for godkendelse.

Gyldighed

Certifikatet gælder i 3 år for stål og 2 år for aluminium. Dog skal det underskrives hver 6. måned af virksomheden. Fornyelse af certifikatet skal ske inden udløb på AMU-Fyn. Skolecertificeringen foregår efter reglerne i SBC 244, DS 322, Ds/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2 og DS/EN 5817 og administreres under P16 udvalget udpeget af Dansk Standard, der løbende auditerer AMU-Fyn's kvalitetsmanual.

Værkstedscertifikat

Et værkstedscertifikat er tilknyttet et bestemt firma, produkt og svejser. Certificering foregår i firmaet eller på skolen med en verificeret prøvningsinstans som eksaminator. Certifikatet tilhører firmaet og er gyldigt i 3 år for stål og 2 år for aluminium.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk