AMU Fyn
SØG KURSUS

Almen fødevarehygiejne E- Learning

Kursusnummer 45818 Med E-learning har du mulighed for et fleksibelt kursusforløb, hvor du selv bestemmer, hvornår du finder det passende at tage kurset i almen fødevarehygiejne.

Du kan læse pensum og løse opgaver DERHJEMME, når du har tid og lyst – men inden for en tidsramme på 90 dage. Undervejs skal du løse forskellige opgaver og tests for at sikre, at du kommer gennem pensum.

Det er ikke muligt at arbejde på en MAC-computer.

Uddannelsen afsluttes med en vejledende opgave. Ved bestået vejledende opgave får du et kompetencegivende bevis i hygiejne, der dokumenterer, at uddannelsen er gennemført.

Målgruppe Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke faglærte) beskæftiget med fremstilling af levnesmidler/fødevarer til salg.

Indhold I gennemgangen af pensum lærer du:

  • om de overordnede principper ved egenkontrol ift. produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder
  • at anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer
  • om de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse
  • at kende den gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer
  • om fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater

Tidsfrist: Du har 90 dage til at gennemgå pensum og besvare forprøven efter, at du har tilmeldt dig, og der må højst gå 90 dage fra det tidspunkt, hvor du begynder på e-learning kurset, til du tager den vejledende opgave. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt og gennemføre inden for de 90 dage, men du kan altid hente hjælp hertil hos vores kursussekretær Jasmina Petrovic, tlf. 66 13 66 70, hvis du er i tvivl .

Når AMU-Fyn har registreret din tilmelding og betaling, får du adgang til e-learningsportalen og undervisningsmaterialet. Via portalen har du samtidig adgang til løbende dialog med en af vores undervisere.

Der er løbende optag til kurset.

Vejledende opgave: Kurset fungerer ved hjælp af internettet og guider dig på en nem måde gennem det pensum, der er nødvendigt for at kunne bestå den afsluttende vejledende opgave. Når du har været stoffet igennem, og på tilfredsstillende vis har løst test og øvelser, skal du lave den vejledende ogpave. Den vejledende opgave kommenteres af underviser og skal bestås.

Der gives ikke løntabsgodtgørelse til fjernundervisningskurser. Efter modtagelsen af din tilmelding, tilsendes en faktura på kurset. Denne skal være betalt, før du får adgang til e-learningsportalen og undervisningsmaterialet.

Uddannelsesbevis: Der udstedes et uddannelsesbevis efter bestået vejledende prøve, som vil blive sendt til dig efter prøve.

Tilmelding: AMU-Fyn tlf.: 66 13 66 70 www.amu-fyn.dk

Kommende kurser

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

Kursusnummer 45818 Med E-learning har du mulighed for et fleksibelt kursusforløb, hvor du selv bestemmer, hvornår du finder det passende at tage kurset i almen fødevarehygiejne.

Du kan læse pensum og løse opgaver DERHJEMME, når du har tid og lyst – men inden for en tidsramme på 90 dage. Undervejs skal du løse forskellige opgaver og tests for at sikre, at du kommer gennem pensum.

Det er ikke muligt at arbejde på en MAC-computer.

Uddannelsen afsluttes med en vejledende opgave. Ved bestået vejledende opgave får du et kompetencegivende bevis i hygiejne, der dokumenterer, at uddannelsen er gennemført.

Målgruppe Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke faglærte) beskæftiget med fremstilling af levnesmidler/fødevarer til salg.

Indhold I gennemgangen af pensum lærer du:

  • om de overordnede principper ved egenkontrol ift. produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder
  • at anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer
  • om de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse
  • at kende den gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer
  • om fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater

Tidsfrist: Du har 90 dage til at gennemgå pensum og besvare forprøven efter, at du har tilmeldt dig, og der må højst gå 90 dage fra det tidspunkt, hvor du begynder på e-learning kurset, til du tager den vejledende opgave. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt og gennemføre inden for de 90 dage, men du kan altid hente hjælp hertil hos vores kursussekretær Jasmina Petrovic, tlf. 66 13 66 70, hvis du er i tvivl .

Når AMU-Fyn har registreret din tilmelding og betaling, får du adgang til e-learningsportalen og undervisningsmaterialet. Via portalen har du samtidig adgang til løbende dialog med en af vores undervisere.

Der er løbende optag til kurset.

Vejledende opgave: Kurset fungerer ved hjælp af internettet og guider dig på en nem måde gennem det pensum, der er nødvendigt for at kunne bestå den afsluttende vejledende opgave. Når du har været stoffet igennem, og på tilfredsstillende vis har løst test og øvelser, skal du lave den vejledende ogpave. Den vejledende opgave kommenteres af underviser og skal bestås.

Der gives ikke løntabsgodtgørelse til fjernundervisningskurser. Efter modtagelsen af din tilmelding, tilsendes en faktura på kurset. Denne skal være betalt, før du får adgang til e-learningsportalen og undervisningsmaterialet.

Uddannelsesbevis: Der udstedes et uddannelsesbevis efter bestået vejledende prøve, som vil blive sendt til dig efter prøve.

Tilmelding: AMU-Fyn tlf.: 66 13 66 70 www.amu-fyn.dk

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk