AMU Fyn
SØG KURSUS

Social og sundhed

Forflytning af personer der skal have hjælp et at flytte sig fra A-B

Kurserne er for ansatte i private og offentlige  social og sundhedsfaglige virksomheder, som ønsker at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel i forbindelse med forflytning og håndtering af borgere/patienter. Eller dig, som ønsker at arbejde indenfor social og sundhedsområdet, enten som afløser, handicaphjælper eller personlighjælper. 

Vi tilbyder forflytnings og speciallejringskurser af forskellige typer.

5 dages forflytning og speciallejring er for dig uden meget erfaring eller dig der gerne vil lidt mere i dybden med forflytningerne. Vi arbejder med grundprincipper og går i dybden med basisforflytninger. Vi bruger forskellige hjælpemidler ud fra, hvad der er behov for til forskellige forflytninger og situationer. Vi kigger på, hvordan vi passer bedst muligt på os selv og hinanden når vi forflytter og bruger hjælpemidler.

2 dages forflytning og speciallejring (merit) til dig med erfaring, der lige skal opfriskes fordi det er længe siden eller inden et vejlederkursus. Det kan også være at du ønsker at arbejde med problemstillinger fra hverdagen, der ikke er så meget tid til og gerne vil have noget sparring. På det 2-dags forflytningskursus tages der udgangspunk i problemstillinger som deltagerne kommer med og eller cases. 

Kurserne er meget praktiske med meget afprøvning. Vi arbejder med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet og at forhindre tidlig nedslidning.

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter med forskellig baggrund indenfor det social og sundhedsfaglige område, og alle med erfaring i ergonomi og forflytning.

Forflytningsvejleder/instruktører, vi tilbyder uddannelse til dig der skal vejlede kolleger i forflytninger, ergonomi, eller som skal undervise elever og personale. Her arbejder vi med forflytninger som midlet og formidlingen og vejlederrollen som nogle af målene. 

Det vil være en klar fordel at have et godt kendskab til forflytninger inden uddannelsens start, ellers anbefales et forflytningskursus inden, hvor man får grundlæggende viden om forflytninger.

For os er det vigtigt at kursisterne får redskaber med hjem, til bedre at kunne passe på sig selv  og kollegern i deres daglige arbejde. 

Disse redskaber er: At kunne reflektere over arbejdets udførelse, kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde, være opmærksom på et godt arbejdsmiljø, kunne indhente relevant information om ergonomi og forflytning. 

Vi arbejder med viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile, og at kunne bruge relevante hjælpemidler.

Inspirationskurser: Som noget nyt for uddannede vejledere laver vi inspirationskurser i 3 dage  forflytning og speciallejring med fokus på Bariatri (svært overvægtige personer), vi arbejder med bariatrisk udstyr og afprøver forflytninger med bariatriskefiguranter.

Alle kurserne afholdes som udgangspunkt hos os på Petersmindevej men hvis I har et hold og faciliteterne til det, kommer vi også gerne til jer.

Vi tilbyder konsulentbistand i form af ergonomitjek eller rådgivning af individuelle forflytningsproblematikker. Eller mere tilpassede kurser. Kontakt for nærmere information.

Forflytning af personer der skal have hjælp et at flytte sig fra A-B

Kurserne er for ansatte i private og offentlige  social og sundhedsfaglige virksomheder, som ønsker at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel i forbindelse med forflytning og håndtering af borgere/patienter. Eller dig, som ønsker at arbejde indenfor social og sundhedsområdet, enten som afløser, handicaphjælper eller personlighjælper. 

Vi tilbyder forflytnings og speciallejringskurser af forskellige typer.

5 dages forflytning og speciallejring er for dig uden meget erfaring eller dig der gerne vil lidt mere i dybden med forflytningerne. Vi arbejder med grundprincipper og går i dybden med basisforflytninger. Vi bruger forskellige hjælpemidler ud fra, hvad der er behov for til forskellige forflytninger og situationer. Vi kigger på, hvordan vi passer bedst muligt på os selv og hinanden når vi forflytter og bruger hjælpemidler.

2 dages forflytning og speciallejring (merit) til dig med erfaring, der lige skal opfriskes fordi det er længe siden eller inden et vejlederkursus. Det kan også være at du ønsker at arbejde med problemstillinger fra hverdagen, der ikke er så meget tid til og gerne vil have noget sparring. På det 2-dags forflytningskursus tages der udgangspunk i problemstillinger som deltagerne kommer med og eller cases. 

Kurserne er meget praktiske med meget afprøvning. Vi arbejder med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet og at forhindre tidlig nedslidning.

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter med forskellig baggrund indenfor det social og sundhedsfaglige område, og alle med erfaring i ergonomi og forflytning.

Forflytningsvejleder/instruktører, vi tilbyder uddannelse til dig der skal vejlede kolleger i forflytninger, ergonomi, eller som skal undervise elever og personale. Her arbejder vi med forflytninger som midlet og formidlingen og vejlederrollen som nogle af målene. 

Det vil være en klar fordel at have et godt kendskab til forflytninger inden uddannelsens start, ellers anbefales et forflytningskursus inden, hvor man får grundlæggende viden om forflytninger.

For os er det vigtigt at kursisterne får redskaber med hjem, til bedre at kunne passe på sig selv  og kollegern i deres daglige arbejde. 

Disse redskaber er: At kunne reflektere over arbejdets udførelse, kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde, være opmærksom på et godt arbejdsmiljø, kunne indhente relevant information om ergonomi og forflytning. 

Vi arbejder med viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile, og at kunne bruge relevante hjælpemidler.

Inspirationskurser: Som noget nyt for uddannede vejledere laver vi inspirationskurser i 3 dage  forflytning og speciallejring med fokus på Bariatri (svært overvægtige personer), vi arbejder med bariatrisk udstyr og afprøver forflytninger med bariatriskefiguranter.

Alle kurserne afholdes som udgangspunkt hos os på Petersmindevej men hvis I har et hold og faciliteterne til det, kommer vi også gerne til jer.

Vi tilbyder konsulentbistand i form af ergonomitjek eller rådgivning af individuelle forflytningsproblematikker. Eller mere tilpassede kurser. Kontakt for nærmere information.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk