AMU Fyn
SØG KURSUS

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at 
kontakte vores 

Bus, lastbil               kursussekretær Birgit Larsen - tlf. 63 135 381 / bl@amu-fyn.dk
ADR, Lager               Kursussekretær Helle Martinussen - tlf. 63 135 385 / hm@amu-fyn.dk
Truck                       Kursussekretær Elsebeth Høyer - tlf. 63 135 382 / eh@amu-fyn.dk
Taxi                          Kursussekretær Heidi Wallstrøm - tlf. 63 135 387 / hw@amu-fyn.dk

Kursuskode  Kursustitel Antal dage
40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører 1
40530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del 3
40531 Personbefordring med bus 30
40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 1
42845 Grundlæggende flakkøretøjer 2
44436 Rutebuskørsel 5
44722 Køre- og hviletidsregler 1
44770 Stregkoder og håndterminaler 2
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 3
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 1
45077 Enhedslaster 5
45079 Transportpapirer inden for vejtransport 1
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 20
45288 Billettering og kundeservice 3
45310 Lastsikring og stuvning af gods 3
45644 Kommunikation og kulturforståelse 2
46493 Konflikthåndtering 3
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 2
46894 Manuel lagerstyring 2
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3
46939 Lagerstyring med it 3
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D 10
47479 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 10
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 3
47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører 5
47854 Godstransport med lastbil 30
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik 1
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer 2
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 2
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 2
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik 2


Den regionale positivliste


 

32895 Time-, sags- og ressourcestyring 3
40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører 1
40527 EU‐Efteruddannelse for rute‐ og bybuschauffører 5
40530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del 3
40531 Personbefordring med bus 30
40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus 20
40967 Lagerøkonomi 5
42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 1
43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører 2
43393 Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære 3
43931 Anhugning af byrder 5
43933 Komplekse løfteopgaver for riggere 10
44436 Rutebuskørsel 5
44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner 5
44770 Stregkoder og håndterminaler 2
44908 Tårn- og svingkran med int. anhug. A-cert. - betj.  20
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 3
45077 Enhedslaster 5
45078 Kundebetjening-lager 3
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E  20
45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1
45288 Billettering og kundeservice 3
45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E 10
45634 Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons 3
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 2
46894 Manuel lagerstyring 2
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3
46939 Lagerstyring med it 3
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47593 Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage 5
47623 Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler 1
47641 Gaffeltruck B for erfarne førere 5
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 3,6
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 5,4
47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 4,7
47706 ADR Repetition - Grundkursus 1,7
47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2,3
47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2,7
47716 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 3,3
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 3
47849 EU‐Efteruddannelse for godschauffører 5
47854 Godstransport med lastbil 30
47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 20
47856 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 40
47857 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. 50
47874 Intro til chauffører i offentlig servicetrafik 1
47890 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B 1
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer 2
48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik 3
48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1 2
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1
48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner 10
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del  2
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 2
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik 2
48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter 5
48644 Mobile kraner over 8 tonsmeter 5
48646 Mobile kraner >30 tonsmeter 10
48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis 5
48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter 5
48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2
48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 10
48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis 22

RETUR TIL FORSIDEN

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at 
kontakte vores 

Bus, lastbil               kursussekretær Birgit Larsen - tlf. 63 135 381 / bl@amu-fyn.dk
ADR, Lager               Kursussekretær Helle Martinussen - tlf. 63 135 385 / hm@amu-fyn.dk
Truck                       Kursussekretær Elsebeth Høyer - tlf. 63 135 382 / eh@amu-fyn.dk
Taxi                          Kursussekretær Heidi Wallstrøm - tlf. 63 135 387 / hw@amu-fyn.dk

Kursuskode  Kursustitel Antal dage
40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører 1
40530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del 3
40531 Personbefordring med bus 30
40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 1
42845 Grundlæggende flakkøretøjer 2
44436 Rutebuskørsel 5
44722 Køre- og hviletidsregler 1
44770 Stregkoder og håndterminaler 2
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 3
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 1
45077 Enhedslaster 5
45079 Transportpapirer inden for vejtransport 1
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 20
45288 Billettering og kundeservice 3
45310 Lastsikring og stuvning af gods 3
45644 Kommunikation og kulturforståelse 2
46493 Konflikthåndtering 3
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 2
46894 Manuel lagerstyring 2
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3
46939 Lagerstyring med it 3
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D 10
47479 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 10
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 3
47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører 5
47854 Godstransport med lastbil 30
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik 1
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer 2
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 2
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 2
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik 2


Den regionale positivliste


 

32895 Time-, sags- og ressourcestyring 3
40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører 1
40527 EU‐Efteruddannelse for rute‐ og bybuschauffører 5
40530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del 3
40531 Personbefordring med bus 30
40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus 20
40967 Lagerøkonomi 5
42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 1
43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører 2
43393 Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære 3
43931 Anhugning af byrder 5
43933 Komplekse løfteopgaver for riggere 10
44436 Rutebuskørsel 5
44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner 5
44770 Stregkoder og håndterminaler 2
44908 Tårn- og svingkran med int. anhug. A-cert. - betj.  20
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 3
45077 Enhedslaster 5
45078 Kundebetjening-lager 3
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E  20
45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1
45288 Billettering og kundeservice 3
45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E 10
45634 Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons 3
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 2
46894 Manuel lagerstyring 2
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3
46939 Lagerstyring med it 3
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47593 Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage 5
47623 Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler 1
47641 Gaffeltruck B for erfarne førere 5
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 3,6
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 5,4
47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 4,7
47706 ADR Repetition - Grundkursus 1,7
47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2,3
47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2,7
47716 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 3,3
47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 3
47849 EU‐Efteruddannelse for godschauffører 5
47854 Godstransport med lastbil 30
47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 20
47856 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 40
47857 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. 50
47874 Intro til chauffører i offentlig servicetrafik 1
47890 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B 1
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer 2
48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik 3
48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1 2
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1
48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner 10
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del  2
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 2
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik 2
48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter 5
48644 Mobile kraner over 8 tonsmeter 5
48646 Mobile kraner >30 tonsmeter 10
48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis 5
48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter 5
48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2
48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 10
48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis 22

RETUR TIL FORSIDEN

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk