AMU Fyn
SØG KURSUS

Jern, metal og auto

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at 
kontakte kursussekretær Mette Nielsen - tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.

Kursuskode  Kursustitel Antal dage
40086 Lys b. svejs-kants plade/plade * 10
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40088 Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10
40089 Lys b svejs-stumps plade alle pos * 10
40090 Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 * 5
40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 * 10
40094 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 * 5
40095 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 * 5
40096 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 5
40097 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 * 5
40098 MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 5
40099 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 10
40100 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 5
40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 5
40102 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 5
40103 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 5
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør * 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade * 5
40106 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC * 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos * 10
40108 TIG-svejs-kants rustfri plade/rør * 5
40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade * 5
40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC * 4
40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos * 6
40113 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC 5
40114 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 5
40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean * 1
43931 Anhugning af byrder 5
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG-svejsning 5
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1
44672 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper * 1
44676 MAG-svejsning proces 135 5
44689 MAG-svejsning af rustfri stål, proces 135 5
44690 MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136 5
44691 MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P 135 5
44692 MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P 136 5
44694 MAG-svejsning af tyndplade proces 135 5
44724 Gassvejsnning proces 311 5
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
45117 Materialelære, rustfri stål 3
45118 Materialelære, stål 3
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45635 Manuel flammeskæring 10
45904 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10
45905 MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme * 10
46511 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46512 MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46513 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme * 10
46514 TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme * 10
46515 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46516 TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46596 Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg 1
47115 Håndtering af uheld og ulykker 3
47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 5
47465 TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC 5
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 1
48145 Sikkerhed i industrien 2 - systematisk arbejde 1
48349 Svejser og CE-mærket bygningsstål 3
48445  Grundlæggende lasersvejsning, metalindustri
 48446 Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer 
 48448 Planlægning og gennemførsel af svejseopgaver 
 48595 Svejseteknisk introduktion (F/I)   8


Den regionale positivliste


 

3322 Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer 10
3359 Kontrol og reparation af benzinindsprøtningsanlæg 8
40086 Lys b. svejs-kants plade/plade 10
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40088 Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10
40089 Lys b svejs-stumps plade alle pos 10
40090 Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 5
40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 10
40094 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 5
40095 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 5
40096 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 5
40097 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 5
40098 MAG‐svejs‐kants plade/plade pr 136 5
40099 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 10
40100 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 5
40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 5
40102 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 5
40103 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 5
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade 5
40106 TIG‐svejs‐stumps uleg rør pos PA‐PC 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10
40108 TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 5
40109 Tig‐svejs‐stumps tynd rustfri plade 5
40110 Tig‐svejs‐stumps svær rustfri plade 5
40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 4
40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 6
40113 TIG‐svejs‐stumps svær rustfri rør pos PA‐PC 5
40114 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 5
40129 Sammenkobl. og indregul. af mobilhydrauliske anlæg 5
40636 Kontrol og fejlfinding af komfortsystemer ‐ PV 3
40665 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer  3
40667 Måleteknik og avanceret fejlfinding  3
40670 Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 3
40671 Kontrol og fejlfinding på CAN-bus system 3
40672 Kontrol og fejlfinding på klimastyring 3
40675 Kontrol og fejlfinding af commonrail diesel ‐ PV 3
40682 Måleteknik ved simpel fejlfinding  3
41693 LS‐hydraulik på mobile maskiner, trin 4 3
41951 Aircondition og klimaanlæg 5
42838 Robotter i industrien for operatører 2
42839 Robotbetjening for operatører 3
42871 Eldrevne/hybrid køretøjer, opbygning og service 3
42891 Autolakering - klargøring til lakering 1
42892 Autolakering - Klargøring efter lakering 1
42893 Reparation af vingestrukturer 10
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG‐svejsning 5
44462 TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium 10
44649 El‐introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5
44676 MAG-svejsning proces 135 5
44693 MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136 10
44717 MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 10
44724 Gassvejsnning proces 311 5
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
45037 HF modtage og måleteknik 5
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45177 Operatør ved konventionel maskinfræsning 5
45178 Operatør ved konventionel maskindrejning 5
45437 Håndoplagt glasfiberstøbning 10
45696 Kontrol af komfortanlæg i køretøjer 3
45904 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10
45905 MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10
46511 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46512 MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46513 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10
46514 TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10
46515 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46516 TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46571 Digital signal Processor, teknik og programmering  5
46656 Robot, fejlfinding på periferiudstyr ‐ operatør 2
46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr ‐ operatør 3
46938 Elektroniske applikationer på køretøjstestere 2
47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 5
47219 Instrumentering, program. af test og målsystemer 5
47280 Operatør i metalindustrien – brancheintroduktion 2
47286 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 5
47411 CNC fræsning, overvågning og produktion 3
47412 CNC fræsning, produktion og emnemåling 2
47422 Emnetegning i retvinklet projektion 3
47423 Tegningsinformation og fremstilling 3
47429 Emnetegning i CAD, assembly med flere end 4 parter 5
47431 Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 3
47448 CNC drejning, overvågning og produktion 3
47449 CNC drejning, produktion og emnemåling 2
47460 TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF 5
47461 TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF 5
47463 Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner 5
47465 TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC 5
47601 Kontrol og fejlfinding af SCR system ‐ PV 2
47886 Håndtering med industrirobotter for operatører 5
47887 Grundlæggende montage og loddeteknik på print 10
47942 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2
48110 Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel, trin 1 4
48111 Hydraulikteknik på offroad materiel, trin 2 4
48114 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, trin 1 3
48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, trin 2 3
48244 ESD sikring for operatører 1
48245 Grundlæggende komponentkendskab 3
48246 grundlæggende elektriske målinger 5
48250 SMT 1 Lodning af smd komponenter 5

RETUR TIL FORSIDEN


Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at 
kontakte kursussekretær Mette Nielsen - tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.

Kursuskode  Kursustitel Antal dage
40086 Lys b. svejs-kants plade/plade * 10
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40088 Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10
40089 Lys b svejs-stumps plade alle pos * 10
40090 Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 * 5
40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 * 10
40094 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 * 5
40095 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 * 5
40096 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 5
40097 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 * 5
40098 MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 5
40099 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 10
40100 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 5
40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 5
40102 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 5
40103 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 5
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør * 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade * 5
40106 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC * 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos * 10
40108 TIG-svejs-kants rustfri plade/rør * 5
40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade * 5
40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC * 4
40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos * 6
40113 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC 5
40114 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 5
40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean * 1
43931 Anhugning af byrder 5
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG-svejsning 5
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1
44672 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper * 1
44676 MAG-svejsning proces 135 5
44689 MAG-svejsning af rustfri stål, proces 135 5
44690 MAG-svejsning af rustfri stål, proces 136 5
44691 MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P 135 5
44692 MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P 136 5
44694 MAG-svejsning af tyndplade proces 135 5
44724 Gassvejsnning proces 311 5
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
45117 Materialelære, rustfri stål 3
45118 Materialelære, stål 3
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45635 Manuel flammeskæring 10
45904 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10
45905 MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme * 10
46511 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46512 MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46513 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme * 10
46514 TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme * 10
46515 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46516 TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46596 Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg 1
47115 Håndtering af uheld og ulykker 3
47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 5
47465 TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC 5
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 1
48145 Sikkerhed i industrien 2 - systematisk arbejde 1
48349 Svejser og CE-mærket bygningsstål 3
48445  Grundlæggende lasersvejsning, metalindustri
 48446 Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer 
 48448 Planlægning og gennemførsel af svejseopgaver 
 48595 Svejseteknisk introduktion (F/I)   8


Den regionale positivliste


 

3322 Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer 10
3359 Kontrol og reparation af benzinindsprøtningsanlæg 8
40086 Lys b. svejs-kants plade/plade 10
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40088 Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10
40089 Lys b svejs-stumps plade alle pos 10
40090 Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 5
40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 10
40094 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 5
40095 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 5
40096 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135 5
40097 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 5
40098 MAG‐svejs‐kants plade/plade pr 136 5
40099 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 10
40100 MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 5
40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 5
40102 MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 5
40103 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 5
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade 5
40106 TIG‐svejs‐stumps uleg rør pos PA‐PC 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10
40108 TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 5
40109 Tig‐svejs‐stumps tynd rustfri plade 5
40110 Tig‐svejs‐stumps svær rustfri plade 5
40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 4
40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 6
40113 TIG‐svejs‐stumps svær rustfri rør pos PA‐PC 5
40114 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 5
40129 Sammenkobl. og indregul. af mobilhydrauliske anlæg 5
40636 Kontrol og fejlfinding af komfortsystemer ‐ PV 3
40665 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer  3
40667 Måleteknik og avanceret fejlfinding  3
40670 Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 3
40671 Kontrol og fejlfinding på CAN-bus system 3
40672 Kontrol og fejlfinding på klimastyring 3
40675 Kontrol og fejlfinding af commonrail diesel ‐ PV 3
40682 Måleteknik ved simpel fejlfinding  3
41693 LS‐hydraulik på mobile maskiner, trin 4 3
41951 Aircondition og klimaanlæg 5
42838 Robotter i industrien for operatører 2
42839 Robotbetjening for operatører 3
42871 Eldrevne/hybrid køretøjer, opbygning og service 3
42891 Autolakering - klargøring til lakering 1
42892 Autolakering - Klargøring efter lakering 1
42893 Reparation af vingestrukturer 10
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG‐svejsning 5
44462 TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium 10
44649 El‐introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5
44676 MAG-svejsning proces 135 5
44693 MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade 136 10
44717 MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 10
44724 Gassvejsnning proces 311 5
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
45037 HF modtage og måleteknik 5
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45177 Operatør ved konventionel maskinfræsning 5
45178 Operatør ved konventionel maskindrejning 5
45437 Håndoplagt glasfiberstøbning 10
45696 Kontrol af komfortanlæg i køretøjer 3
45904 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10
45905 MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10
46511 MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46512 MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46513 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10
46514 TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10
46515 TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10
46516 TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10
46571 Digital signal Processor, teknik og programmering  5
46656 Robot, fejlfinding på periferiudstyr ‐ operatør 2
46657 Robot, montage/betjening periferiudstyr ‐ operatør 3
46938 Elektroniske applikationer på køretøjstestere 2
47137 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 5
47219 Instrumentering, program. af test og målsystemer 5
47280 Operatør i metalindustrien – brancheintroduktion 2
47286 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 5
47411 CNC fræsning, overvågning og produktion 3
47412 CNC fræsning, produktion og emnemåling 2
47422 Emnetegning i retvinklet projektion 3
47423 Tegningsinformation og fremstilling 3
47429 Emnetegning i CAD, assembly med flere end 4 parter 5
47431 Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 3
47448 CNC drejning, overvågning og produktion 3
47449 CNC drejning, produktion og emnemåling 2
47460 TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF 5
47461 TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF 5
47463 Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner 5
47465 TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC 5
47601 Kontrol og fejlfinding af SCR system ‐ PV 2
47886 Håndtering med industrirobotter for operatører 5
47887 Grundlæggende montage og loddeteknik på print 10
47942 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2
48110 Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel, trin 1 4
48111 Hydraulikteknik på offroad materiel, trin 2 4
48114 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, trin 1 3
48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, trin 2 3
48244 ESD sikring for operatører 1
48245 Grundlæggende komponentkendskab 3
48246 grundlæggende elektriske målinger 5
48250 SMT 1 Lodning af smd komponenter 5

RETUR TIL FORSIDEN


Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk