AMU Fyn
SØG KURSUS

Bygge og anlæg

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at
kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening * 5
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør * 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade * 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos * 10
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3
40165 Beton - Industriel produktion 4
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40340 CAD - 2D på byggepladsen 3
40562 Graveskader - Forebyggelse 3
42905 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1
43548 Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2
43931 Anhugning af byrder 5
43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater * 2
44004 Systemstilladser - opstilling mv. * 15
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG-svejsning 5
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
44791 Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger 5
44872 Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. 2
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45160 Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2
45161 Slap armering - udførelse af enkle opgaver 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45402 Dykkerarbejde - undervandssprængning 10
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45529 Armering - placering af indstøbningsdele 3
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45888 Radonsikring i byggeriet 1
46855 Dykker - undervandssvejsning fra internettet til jobbrug 15
46856 Dykker - assistance ved erhvervs-/redningsdykning 5
46857 Dykker - rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass 1
46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 5
46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4
47146 Kloakering - i det åbne land 7
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47534 Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2
47572 Betjening af entreprenørmaskiner 5
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering * 5
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48219 Sporunderbygning - Bærelag 3
48225 Etablering af kørestrømsfundamenter 2


Den regionale positivliste


 

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40057 Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 2
40058 Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstruktioner 0,5
40059 Tagkonstruktioner - beregn. af vinkler og længder 1
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40349 Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2
40899 Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen  2
42905 PCB - håndtering, fjernelse og og bortskaffelse 1
43547 Anhugning på byggepladsen 3
43718 Kabelarbejde - retablering af belægninger 5
44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44533 Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10
44541 Kloakering - Ajourføring for kloakmestre 1
44542 Kloakering - Ajourføring for rørlæggere 2
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45893 Porebeton - Montage af plader og blokke  4
45896 Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen  3
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer 5
46967 Kloakering- arbejdsmiljø 3
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 kloakering - beregning af koter, fald og rumfang mv 2
46974 Kloakering - afløbsplan for enfamilieshus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m afløbsplaner 1
46976 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 16
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47143 Kloakering - Anlæg til genbrug af vand 1
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4
47146 Kloakering - i det åbne land 7
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering 5
47698 Chausséstensbelægning i mønstre 5
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1
47803 Grundlæggende anlægsteknik 15


RETUR TIL FORSIDEN

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at
kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening * 5
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør * 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade * 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos * 10
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3
40165 Beton - Industriel produktion 4
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40340 CAD - 2D på byggepladsen 3
40562 Graveskader - Forebyggelse 3
42905 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1
43548 Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2
43931 Anhugning af byrder 5
43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater * 2
44004 Systemstilladser - opstilling mv. * 15
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG-svejsning 5
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
44791 Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger 5
44872 Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. 2
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45160 Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2
45161 Slap armering - udførelse af enkle opgaver 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45402 Dykkerarbejde - undervandssprængning 10
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45529 Armering - placering af indstøbningsdele 3
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45888 Radonsikring i byggeriet 1
46855 Dykker - undervandssvejsning fra internettet til jobbrug 15
46856 Dykker - assistance ved erhvervs-/redningsdykning 5
46857 Dykker - rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass 1
46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 5
46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4
47146 Kloakering - i det åbne land 7
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47534 Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2
47572 Betjening af entreprenørmaskiner 5
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering * 5
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48219 Sporunderbygning - Bærelag 3
48225 Etablering af kørestrømsfundamenter 2


Den regionale positivliste


 

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40057 Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 2
40058 Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstruktioner 0,5
40059 Tagkonstruktioner - beregn. af vinkler og længder 1
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40349 Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2
40899 Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen  2
42905 PCB - håndtering, fjernelse og og bortskaffelse 1
43547 Anhugning på byggepladsen 3
43718 Kabelarbejde - retablering af belægninger 5
44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44533 Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10
44541 Kloakering - Ajourføring for kloakmestre 1
44542 Kloakering - Ajourføring for rørlæggere 2
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45893 Porebeton - Montage af plader og blokke  4
45896 Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen  3
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer 5
46967 Kloakering- arbejdsmiljø 3
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 kloakering - beregning af koter, fald og rumfang mv 2
46974 Kloakering - afløbsplan for enfamilieshus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m afløbsplaner 1
46976 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 16
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47143 Kloakering - Anlæg til genbrug af vand 1
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4
47146 Kloakering - i det åbne land 7
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering 5
47698 Chausséstensbelægning i mønstre 5
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1
47803 Grundlæggende anlægsteknik 15


RETUR TIL FORSIDEN

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk