AMU Fyn
SØG KURSUS

Bygge og anlæg

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at
kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening * 5
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør * 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade * 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos * 10
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3
40165 Beton - Industriel produktion 4
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40340 CAD - 2D på byggepladsen 3
40562 Graveskader - Forebyggelse 3
42905 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1
43548 Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2
43931 Anhugning af byrder 5
43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater * 2
44004 Systemstilladser - opstilling mv. * 15
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG-svejsning 5
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
44791 Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger 5
44872 Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. 2
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45160 Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2
45161 Slap armering - udførelse af enkle opgaver 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45402 Dykkerarbejde - undervandssprængning 10
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45529 Armering - placering af indstøbningsdele 3
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45888 Radonsikring i byggeriet 1
46855 Dykker - undervandssvejsning fra internettet til jobbrug 15
46856 Dykker - assistance ved erhvervs-/redningsdykning 5
46857 Dykker - rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass 1
46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 5
46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4
47146 Kloakering - i det åbne land 7
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47534 Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2
47572 Betjening af entreprenørmaskiner 5
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering * 5
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48219 Sporunderbygning - Bærelag 3
48225 Etablering af kørestrømsfundamenter 2


Den regionale positivliste


40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 5
40151 PLC grundlæggende 3
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40688 Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5
40844 Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 5
40905 Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1
40991 Energioptimering af boliger 2
41760 Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver 10
41761 Aktuelle malematerialer og teknikker 5
41924 Pladeudfoldning, bøjninger 5
41925 Pladudfoldning, T-stykker, grenrør og overgange 5
41926 Pladeudfoldning, specielle udfoldninger 10
41930 Pladeudfoldning 10
41981 Svejsning af rørsystemer i plast 10
42002 Fremstilling af tagrender og nedløb 3,2
42003 Fremstilling af formstykker til tagrender og nedløbsrør 3,2
42004 Fremstilling af drueknæ 3,2
42005 Fremstilling af geringer 2,1
42006 Fremstilling af svanehalse 3,2
42007 Fremstilling af udluftningshætter 2,1
42008 Udfoldning af tyndpladeemner 2,1
42010 Falset tag og facade 3,2
42012 Afslutningsdetaljer ved falset tag og facadearbejde 3,2
42013 Rededækning af tage og facader 3,2
42014 Skiferdækning af tage og facader 3,2
42019 Inddækning af kvisttage 3,2
42020 Inddækning af flunker på kviste 3,2
42021 Inddækning af front/spejl på kviste 3,2
42022 Inddækning af skorstene og ovenlys 3,2
42023 Samlingsmetoder i kobberplade 2,1
42024 Tårndækning 3,2
42025 Inddækning af kupler og spir 3,2
42026 Inddækning af karnapper 3,2
42034 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 3,2
42037 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 3,2
42039 Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 3,2
42040 Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 3,2
42072 Bånddækning af tage og facader 3,2
42494 Sekventiel PLC 3
42849 Betonrenovering - reparation af beton 5
42856 Recertificering af varmluft- og ekstrudersvejsning 3
42857 Recert. af stuk-, muffe- og elektrosvejsning 3
43547 Anhugning på byggepladsen 3
43681 Brolægning, underlagsopbygning og komprimering 5
43697 Stuk-, muffe og elektrosvejsning 5
43699 Marmorspartling 5
43701 Spartling af gipsplader 2
43718 Kabelarbejde reetablering f belægninger 5
43726 Varmluft- og ekstrudersvejsning 5
43727 Svejsning af tykvæggede plastmaterialer 15
44038 AIA, installation 5
44039 AIA, design af anlæg 5
44485 Betjening af dozere 5
44487 Betjening af gummihjulslæssere 10
44488 Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44491 Grundlæggende rendegravere - Betjening af rendegravere 5
44493 Eftersyn af entreprenørmaskiner 3
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning af vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44814 Montering af betonelementer 5
44977 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 7
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45581 Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a 2
45736 kabelarbejde - planlægning og samarbejde 3
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45896 Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen 3
45901 Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D 5
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer 5
46680 Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt 2
46750 GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner 5
46818 Recertificering Fjernvarme 3
46967 Kloakering- arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - afløbsplan for enfamilieshus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m afløbsplaner 3
46976 kloakering Udførelse af afløbsinstallationer 16
47134 Gulvvarmeanlæg i bygninger 3
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47369 Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 5
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47565 Fugning af betonelementer 2
47633 Malerens håndtering af fugt i bygninger 2
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering 5
47802 Bygningsmaler - Malebehandling af facader 4
47825 SB større installationer i industri og andet byggeri 3
47826 SB mindre installation i bolig m særlige områder 3
47905 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 4
48264 Rørmontage vandinstallationer forberedende 12
48409 Grundmaskiner til at save og høvle emner i træ 3
48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm  7

 


RETUR TIL FORSIDEN

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at
kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening * 5
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør * 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade * 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos * 10
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3
40165 Beton - Industriel produktion 4
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40340 CAD - 2D på byggepladsen 3
40562 Graveskader - Forebyggelse 3
42905 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1
43548 Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2
43931 Anhugning af byrder 5
43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater * 2
44004 Systemstilladser - opstilling mv. * 15
44154 Lysbuesvejsning 5
44451 TIG-svejsning 5
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10
44791 Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger 5
44872 Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. 2
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45160 Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2
45161 Slap armering - udførelse af enkle opgaver 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45402 Dykkerarbejde - undervandssprængning 10
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45529 Armering - placering af indstøbningsdele 3
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45888 Radonsikring i byggeriet 1
46855 Dykker - undervandssvejsning fra internettet til jobbrug 15
46856 Dykker - assistance ved erhvervs-/redningsdykning 5
46857 Dykker - rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass 1
46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 5
46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2
47145 Kloakering - Udskilleranlæg 4
47146 Kloakering - i det åbne land 7
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47534 Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2
47572 Betjening af entreprenørmaskiner 5
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering * 5
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48219 Sporunderbygning - Bærelag 3
48225 Etablering af kørestrømsfundamenter 2


Den regionale positivliste


40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 5
40151 PLC grundlæggende 3
40152 Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 3
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40688 Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5
40844 Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 5
40905 Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1
40991 Energioptimering af boliger 2
41760 Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver 10
41761 Aktuelle malematerialer og teknikker 5
41924 Pladeudfoldning, bøjninger 5
41925 Pladudfoldning, T-stykker, grenrør og overgange 5
41926 Pladeudfoldning, specielle udfoldninger 10
41930 Pladeudfoldning 10
41981 Svejsning af rørsystemer i plast 10
42002 Fremstilling af tagrender og nedløb 3,2
42003 Fremstilling af formstykker til tagrender og nedløbsrør 3,2
42004 Fremstilling af drueknæ 3,2
42005 Fremstilling af geringer 2,1
42006 Fremstilling af svanehalse 3,2
42007 Fremstilling af udluftningshætter 2,1
42008 Udfoldning af tyndpladeemner 2,1
42010 Falset tag og facade 3,2
42012 Afslutningsdetaljer ved falset tag og facadearbejde 3,2
42013 Rededækning af tage og facader 3,2
42014 Skiferdækning af tage og facader 3,2
42019 Inddækning af kvisttage 3,2
42020 Inddækning af flunker på kviste 3,2
42021 Inddækning af front/spejl på kviste 3,2
42022 Inddækning af skorstene og ovenlys 3,2
42023 Samlingsmetoder i kobberplade 2,1
42024 Tårndækning 3,2
42025 Inddækning af kupler og spir 3,2
42026 Inddækning af karnapper 3,2
42034 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 3,2
42037 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 3,2
42039 Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 3,2
42040 Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 3,2
42072 Bånddækning af tage og facader 3,2
42494 Sekventiel PLC 3
42849 Betonrenovering - reparation af beton 5
42856 Recertificering af varmluft- og ekstrudersvejsning 3
42857 Recert. af stuk-, muffe- og elektrosvejsning 3
43547 Anhugning på byggepladsen 3
43681 Brolægning, underlagsopbygning og komprimering 5
43697 Stuk-, muffe og elektrosvejsning 5
43699 Marmorspartling 5
43701 Spartling af gipsplader 2
43718 Kabelarbejde reetablering f belægninger 5
43726 Varmluft- og ekstrudersvejsning 5
43727 Svejsning af tykvæggede plastmaterialer 15
44038 AIA, installation 5
44039 AIA, design af anlæg 5
44485 Betjening af dozere 5
44487 Betjening af gummihjulslæssere 10
44488 Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44491 Grundlæggende rendegravere - Betjening af rendegravere 5
44493 Eftersyn af entreprenørmaskiner 3
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning af vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44814 Montering af betonelementer 5
44977 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 7
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45581 Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a 2
45736 kabelarbejde - planlægning og samarbejde 3
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45896 Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen 3
45901 Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D 5
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer 5
46680 Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt 2
46750 GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner 5
46818 Recertificering Fjernvarme 3
46967 Kloakering- arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - afløbsplan for enfamilieshus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m afløbsplaner 3
46976 kloakering Udførelse af afløbsinstallationer 16
47134 Gulvvarmeanlæg i bygninger 3
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47369 Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse 5
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47565 Fugning af betonelementer 2
47633 Malerens håndtering af fugt i bygninger 2
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering 5
47802 Bygningsmaler - Malebehandling af facader 4
47825 SB større installationer i industri og andet byggeri 3
47826 SB mindre installation i bolig m særlige områder 3
47905 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 4
48264 Rørmontage vandinstallationer forberedende 12
48409 Grundmaskiner til at save og høvle emner i træ 3
48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm  7

 


RETUR TIL FORSIDEN

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk