AMU Fyn
SØG KURSUS

Kirken

Den folkekirkelige arbejdsplads er i konstant udvikling og forandring. Kravene til Folkekirkens medarbejdere ændrer sig hele tiden. Nye opgaver kommer til, og arbejdsgange ændres. Det er derfor vigtigt, at der konstant er fokus på, at medarbejderne er i besiddelse af de kompetencer, der kræves, for at arbejdsopgaverne kan løses på en tilfredsstillende måde.

Nedenfor kan du se en video, hvor kirkemedarbejdere udtaler sig om AMU-Fyn's kurser på området.

De undervisere, som er tilknyttet kirkens uddannelsesmoduler, har stor erfaring og viden om Folkekirkens kompetencekrav.

Se det nye uddannelsescirkulære, som gælder for alle kirkefunktionærer.

AMU-Fyn udbyder den obligatoriske uddannelse for gravere, kirketjenere og kordegne. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med de faglige organisationer, Kirkeministeriet, Landforeningen af menighedsråd, AMU-SCK og AMU-Fyn.

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding:

AMU-Fyn
Petersmindevej 50
5100 Odense C.
Tlf. 66 13 66 70

Tilmelding til kurset "Samarbejde, kommunikation og faglig etik" skal ske til LEVA+ på mailadressen kontakt@levaplus.dk.

Se de obligatoriske kurser for henholdsvis gravere, kirketjenere og kordegne i kursusoversigten.

Tjek desuden www.kirkeuddannelse.dk

Kommende kurser

God forvaltningsskik og administrativ praksis
Info
Personregistrering - baggrund og praksis
Info
Sekretær for Menighedsrådet
Info
Kirketjeneste for kordegne
Info
Specialrengøring af kirke og bygninger
Info
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
Info
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Info
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald
Info
Præventiv konservering af kirkens udstyr
Info
Den professionelle betjening af kirkens brugere 27.08.2018
Info

Flere kurser

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk