AMU Fyn
SØG KURSUS

Kirken

Den folkekirkelige arbejdsplads er i konstant udvikling og forandring. Kravene til Folkekirkens medarbejdere ændrer sig hele tiden. Nye opgaver kommer til, og arbejdsgange ændres. Det er derfor vigtigt, at der konstant er fokus på, at medarbejderne er i besiddelse af de kompetencer, der kræves, for at arbejdsopgaverne kan løses på en tilfredsstillende måde.

Nedenfor kan du se en video, hvor kirkemedarbejdere udtaler sig om AMU-Fyn's kurser på området.

De undervisere, som er tilknyttet kirkens uddannelsesmoduler, har stor erfaring og viden om Folkekirkens kompetencekrav.

Se det nye uddannelsescirkulære, som gælder for alle kirkefunktionærer: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127097

AMU-Fyn udbyder den obligatoriske uddannelse for gravere, kirketjenere og kordegne. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med de faglige organisationer, Kirkeministeriet, Landforeningen af menighedsråd, AMU-SCK og AMU-Fyn.

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding:

AMU-Fyn
Petersmindevej 50
5100 Odense C.
Tlf. 66 13 66 70

Tilmelding til kurset "Samarbejde, kommunikation og faglig etik" skal ske til LEVA på mailadressen kontakt@levaplus.dk.

Se de obligatoriske kurser for henholdsvis gravere, kirketjenere og kordegne i kursusoversigten.

Tjek desuden www.kirkeuddannelse.dk

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk